• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Produkcja opakowań przynależy do czynności bardziej skomplikowanych. Na rynku wyróżnia się rozmaite rodzaje zapakowań. Do najbardziej znanych przynależą opakowania z tektury, szkła i metalu. Tektura powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do wyrobu takiej masy użytkuje się włókna ścieru drzewnego i makulatury. W ten sposób powstanie gotowa tektura, która jest w następnej kolejności dostarczana do firm zajmujących się produkcją zapakowań tekturowych. Przy produkcji opakowań ze szkła przydatny jest piasek i stłuczka. Podlegają one procesowi uszlachetniania. Dopiero później jest możliwe produkowanie zapakowań szklanych. Wiele odbywa się bezsprzecznie w hucie. Odważa się tam dobrze dobrane surowce. Kiedy już otrzyma się gotowy zestaw transportuje się go do należytych zbiorników. Potem następuje topienie szkła w wybitnie wysokiej temperaturze, czyli stopienie uzyskanej wcześniej mieszanki. Kiedy uzyska się w ten sposób masę jednorodną można przystąpić do formowania. Nadaje się masie dobry kształt oraz schładza się. Przydaje się także plastik i tworzywa sztuczne – Rynek tworzyw sztucznych. W ten sposób uzyskać można butelkę czy słoik, jaki nadaje się do sprzedaży.

Categories: Inne

Comments are closed.